Saturday, March 26, 2005

I papirutgaven av intervjuet med Hegge 11/9-04 har Dagbladet sitert Hegge i store bokstaver på to linjer over to sider: "Jeg har ikke tid til å hate mennesker. Men jeg føler en viss mangel på beundring for Johan Galtung." Det kommer ikke fram i nettutgaven.